Vi har spesialkompetanse innen disse fagfeltene

Arealplanprosesser

Prosjektadministrasjon i samband med klargjøring av utbyggingsområder. Bistand med håndtering av arealplanprosesser og utbyggingsavtaler.

Prosjektutvikling

Administrere utvikling av prosjekter fra idè til konkrete løsninger, som kan sendes til prising og utførelse. Dette gjøres i tett samarbeid med prosjekterende og kunde.

Prosjekt og byggeledelse

Ivareta koordinering i forprosjektfase med bistand under vurdering av tomt og design av bygg og anlegg

Avklaring av offentlige rammevilkår og infrastrukturbehov

Utarbeidelse av prosjektbudsjett og økonomisk prosjektrapport underveis i prosjektet

Utarbeidelse av konkurransegrunnlag, innhenting av tilbud og kontrahering av entreprenører og rådgivere

Prosjekt & byggeledelse fram til bygg og anlegg er overtatt og tatt i bruk

Oppfølging i prøvedriftsperiode og reklamasjonstid

Byggelånskontroll

Vi kan på vegne av en utlånsinstitusjon gjennomføre byggelånskontroll, med løpende oppfølging og rapportering av den økonomiske situasjonen på byggeplass. Vi vil til en hver tid påse at det ikke utbetales mer enn de tilførte verdiene.

Ved prosjektstart vil vi sørge for at det er samsvar mellom planlagt fremdrift og betalingsplaner. Ved endret fremdrift, sørger vi for at betalingsplaner og utbetalinger også endres i tråd med dette. Underveis i prosjektet gjennomføres det jevnlige befaringer, med påfølgende statusrapporter hvor fremdrift og økonomi i prosjektet er vurdert.

Dronetjenester

Drone er et av våre verktøy for å skaffe oversikt og følge opp byggeprosjekt.

Vi kan følge opp prosjektenes utvikling med ukentlige videoer og bilder som er et nyttig verktøy for fremdrift - og statusoppfølging. 

 

Oppretting av grunneiendom

Vi har lang erfaring med søknadsprosesser i samband med opprettelse av grunneiendom / fradeling. 

Bistand til all søkeprosess fram til ferdig oppmålt og matrikulert tomt er tjeneste vi kan tilby.