Et utvalg utførte prosjekter
Matpartner

Matpartner

Prosjektledelse
Byggeledelse
Byggherreombud
Delte entrepriser
Entrack

Entrack

Prosjektledelse
Byggeledelse
Delte entrepriser
Vikaune

Vikaune 2

Prosjektledelse
Byggeledelse
Byggelånskontroll
Delte entrepriser
Vakaune

Vikaune 1

Prosjektledelse
Byggeledelse
Byggelånskontroll