Matpartner
Matpartner
Matpartner

Produksjonsanlegg for næringsmiddelindustri i Melhus

  • To byggetrinn til på sammen 9 243 m2
  • Utført i sidestilte totalentrepriser i perioden 2015 - 2018

 

 

Stikkord
Prosjektledelse
Byggeledelse
Byggherreombud
Delte entrepriser