Administrere utvikling av prosjekter fra idè til konkrete løsninger, som kan sendes til prising og utførelse. Dette gjøres i tett samarbeid med prosjekterende og kunde.