Ivareta koordinering i forprosjektfase med bistand under vurdering av tomt og design av bygg og anlegg

Avklaring av offentlige rammevilkår og infrastrukturbehov

Utarbeidelse av prosjektbudsjett og økonomisk prosjektrapport underveis i prosjektet

Utarbeidelse av konkurransegrunnlag, innhenting av tilbud og kontrahering av entreprenører og rådgivere

Prosjekt & byggeledelse fram til bygg og anlegg er overtatt og tatt i bruk

Oppfølging i prøvedriftsperiode og reklamasjonstid