Prosjektadministrasjon i samband med klargjøring av utbyggingsområder. Bistand med håndtering av arealplanprosesser og utbyggingsavtaler.