Vi kan på vegne av en utlånsinstitusjon gjennomføre byggelånskontroll, med løpende oppfølging og rapportering av den økonomiske situasjonen på byggeplass. Vi vil til en hver tid påse at det ikke utbetales mer enn de tilførte verdiene.

Ved prosjektstart vil vi sørge for at det er samsvar mellom planlagt fremdrift og betalingsplaner. Ved endret fremdrift, sørger vi for at betalingsplaner og utbetalinger også endres i tråd med dette. Underveis i prosjektet gjennomføres det jevnlige befaringer, med påfølgende statusrapporter hvor fremdrift og økonomi i prosjektet er vurdert.