Drone er et av våre verktøy for å skaffe oversikt og følge opp byggeprosjekt.

Vi kan følge opp prosjektenes utvikling med ukentlige videoer og bilder som er et nyttig verktøy for fremdrift - og statusoppfølging.