Vi har lang erfaring med søknadsprosesser i samband med opprettelse av grunneiendom / fradeling. 

Bistand til all søkeprosess fram til ferdig oppmålt og matrikulert tomt er tjeneste vi kan tilby.